En uppmärksam person larmade räddningstjänsten om att ett antal takpannor låg lösa på fastigheten som inrymmer Systembolaget. "Inget dramatiskt precis", sa räddningsledaren på plats.

Risken att de skulle ramla ner och skada människor bedömdes dock som stor. Så av den anledningen tog de tag i saken och rättade till takpannorna.

Med största sannolikhet orsakades skadorna på taket av stormen Alfrida.