Det handlar om cirka 14 miljoner kronor i år, totalt 193 miljoner kronor som betalats sedan 2007.

Då övertog Bolagsverket utgivningen av publikationen Post- och inrikes tidningar, som tillhandahåller företagsinformation. Tidigare har Svenska Akademien haft utgivningsrätten, och gett ut publikationen som en fysisk tidskrift.

Då Bolagsverket tog över gjordes publikationen om till en tjänst på nätet, så den fysiska tidningen finns inte kvar. Ändå betalar verket Akademien för utgivningsrätten, efter ett avtal som träffats mellan regeringen, Bolagsverket och Svenska Akademien.

Betalningarna har kritiserats, eftersom Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet, och pengarna därmed kommer från Sveriges företagare. De har tyckt att konstruktionen är en slags smygbeskattning av svenska företag.

Bolagsverket har därför velat omförhandla avtalet, som gällt i elva år. Det förlängs nu ett år i taget. Men på grund av stormen kring Svenska Akademien, i kombination med de utdragna regeringsförhandlingarna, har ingen förhandling kunnat ske.

Vi har en pågående diskussion med akademien men jag kan tyvärr inte gå in på några detaljer eftersom det skulle kunna störa processen, säger Ulf Karnell vid Bolagsverket till SVT.