Rederi AB Gotland, i folkmun Gotlandsbolaget, är det bolag som beställt det nya LNG-fartyget till Destination Gotland. Eric D Nilsson, vars familj är majoritetsägare i bolaget, och Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland, har tidigare sagt att provturen skulle äga rum under januari. Men provturen har inte ägt rum och kommer inte att genomföras före det kinesiska nyåret som avslutas 21 februari.

– Provturen kommer att genomföras i mitten av mars och beräknas ta en vecka, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Vad gör man under provturen?

– Vi kommer att kunna se att fartyget lever upp till de krav som är ställda i nybyggnadskontraktet. Man säkerställer bland annat att fartyget lever upp till de krav som finns kring fart och förbrukning. Då kan vi även bedöma slutfasen av projektet, säger Håkan Johansson.

Gotlandsbolaget har under projektets gång haft flera medarbetare på plats i Kina.

– Vi har haft ett stort antal inspektörer på plats och folk som rest månadsvis från Sverige som normalt är verksamma i trafiken här hemma. Det är många som är på plats kontinuerligt och även personer som är inhyrda på konsultbasis. En sådan här byggnation är även ett stort åtagande för oss som beställare, säger Håkan Johansson.

Eric D Nilsson har tidigare sagt att det tar 30 dagar att segla upp fartyget med arbetsnamnet M/S Visborg till Sverige och Gotland. Därmed är det oklart när fartyget kommer till Gotland och Håkan Johansson vill inte kommentera om Destination Gotland kommer kunna använda sig av fartyget i färjetrafiken mellan ön och fastlandet i sommar.

– Vi investerar mer än en miljard kronor och då är det självklart att vi vill ha hit henne så fort som möjligt, säger han.