Trafiken till och från Visby flygplats minskade med knappt 7 procent under augusti jämfört med augusti förra året. Totalt reste 46 291 passagerare till och från Visby.  

Det är en trend i hela landet att flygtrafiken minskar, visar statistik från Swedavia. I juli tappade Visby 16 procent jämfört med året innan, vilket var det största tappet bland Swedavias 10 flygplatser. Cirka 5000 färre resor under Almedalsveckan var en viktig orsak till det stora julitappet, men den negativa trenden fortsätter.

– Nedgången beror på flera orsaker. Vi har ett generellt minskat inrikesresande som beror på flygskattens effekt, den klimatdiskussion som finns och "flygskam". Vi har också en liten tillbakagång på kapacitet och det gäller samtliga bolag och linjer. Vi hade i sommar ingen direktlinje till Oslo som påverkar även i augusti, säger Gunnar Jonasson. 

Att Visby tappar så stort i juli och augusti jämfört med övriga flygplatser beror delvis på höga passagerarsiffror tidigare år.

– Vi tappar från ganska höga nivåer där vi haft en tillväxt många, många år i rad. Det är inte förvånande att det viker, men att det viker så mycket beror på att flera faktorer sammanfaller.

Är du oroad?

– Om det viker för mycket kommer fler avgångar att försvinna, men vi är fortfarande starka på avgångar under sommaren och försöker jobba för att förlänga säsongen.

Under januari till och med augusti har trafiken till och från Visby minskat med knappt 6 procent jämfört med 2018.