Planerna på att bygga en stor ackumulatortank vid kraftvärmeverket i Visby drogs upp redan 1986. Men under årens lopp föll de i glömska. I tider av energiomställning togs planerna fram igen. 

– Vi har ett stort effektbehov på mornarna. Tidigare har vi behövt köra på extra med bioolja och med vår värmepump nere vid reningsverket vid färjeleden. Det slipper vi nu, säger Adrian Berg von Linde, vd för Geab. 

 

Artikelbild

| Det silverfärgade tornet är en ackumulatortank i jätteformat.

Nu kan Geab elda gotländsk flis i sitt kraftvärmeverk och fylla ackumulatortanken med varmt vatten. Det vattnet pumpas sedan ut i de nio mil av fjärrvärmeledningar som går i Visby. Detta innebär både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Transporter och förbränning av bioolja kommer nu att minska. Tanken har kostat 32 miljoner kronor.

– Vi kommer att ha tjänat igen det på tio år, säger Adrian Berg von Linde.

I maj i fjol började de inledande grävarbetena för bygget av ackumulatortanken. På torsdagen hölls invigningen med Geabs personal på plats. Vattnet som pumpas ut från tanken är runt 80 grader varmt. När det kommer tillbaka till värmeverket är det ungefär 45 grader varmt innan det värms upp igen. Planerna på en ackumulatortank har sina rötter i tiden då fjärrvärmeverket var eldrivet. Möjligheterna att köra det på el finns fortfarande och har fått förnyad aktualitet. Förhoppningar finns om att kunna köpa in el då vindkraften har sina produktionstoppar och sedan lagra den energin som värme i ackumulatortanken.