Det senaste halvåret har visat tecken på en inbromsning i europeisk industri som är Sveriges viktigaste marknad. Inköpschefsindex för tysk industri noterade just den lägsta siffran på två år och orderingången för svensk export har dämpats rejält sedan november förra året.

Man misstänker att det här pågående handelskriget antagligen påverkat hur säkra företagen känner sig inför utvecklingen, säger Olle Holmgren, makroekonom på SEB.

Ökad osäkerhet

Efter ett par tröga år fick svensk export ett uppsving i slutet av 2016 och sedan dess har industrin präglats av en hög tillväxttakt. Aktivitetsnivån visar att vi fortfarande är i relativt goda tider. Den globala konjunkturen i USA och i Kina går fortsatt starkt.

Men jämfört med för tre till fyra månader sedan så har osäkerheten ökat. De framåtblickande indikatorerna har varit svagare, säger Olle Holmgren.

De senaste två årens uppgång kan härledas till konjunkturen i Europa där återhämtningen pågått sedan 2009 med eurokrisen 2011 som en tydlig svacka.

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank tror att toppen nu är nådd för svensk export – något som kommer komma att synas redan under nästa halvår.

Det här kommer att bli ett problem framöver – vi ser det inte riktigt än men det ligger alldeles framför oss, säger Michael Grahn.

Kan leda till recession

Även han tror att inbromsningen beror på att europeisk industri börjat anpassa sig inför ett handelskrig. Europeiska centralbanken driver fortfarande en expansiv penningpolitik och den ekonomiska politiken har inte heller stramats åt.

Än så länge är det dock enbart tal om en återgång till normalläge, säger Grahn.

Men ytterligare nedgång härifrån skulle innebära att vi inte bara kan prata om en temporär svacka utan om en tydligare avmattning i konjunkturen.
Ännu är det inte så att vi borde oroa oss för en recession. Men om de här handelsutspelen blir verklighet skulle det självklart kunna leda till det.

Däremot finns skäl att vara orolig för att industriproduktionen – och snart även exporten – kommer att stå still mätt i årstakt.

Det innebär förstås ett avbräck för de svenska tillväxtutsikterna, säger Grahn.