Enligt ett tips som Konkurrensverket fått på sin hemsida, där man har en så kallad visselblåsartjänst, så har Region Gotland löpande köpt in socionomkonsulttjänster under 2018 för cirka 8,5 miljoner kronor. Enligt tipsaren ska det ha skett utan föregående upphandling och ha gjorts utanför det ”dynamiska inköpssystem” (en relativt ny möjlighet enligt lagen om offentlig upphandling) som regionen använder sedan i höstas.

Helagotland.se har tagit del av den fakturasammanställning som var bifogad tipset till Konkurrensverket. Enligt uppgifterna i den filen har inköpen pågått från våren 2018 och sedan löpande. Inköpen har skett från tre olika konsultfirmor. De flesta fakturorna kommer från bolaget Care on Demand, som regelbundet skickat fakturor på i närheten av 200 000 kronor.

Konkurrensverkets enhet för otillåtna upphandlingar begär nu i en skrivelse till Region Gotland svar på om regionen har ingått några avtal med socionomkonsulter under 2018 och i så fall i vilken form. Man vill ha uppgifter om när avtalen slöts och till vilket värde de uppgår. Konkurrensverket frågar om en annonserad upphandling har gjorts, eller avrop från ramavtal. Om inte, vill man veta skälen till undantag.

På Region Gotland bekräftar Anna-Lena Gutedal i staben att skrivelsen inkommit. Hon uppger att det kommer att dröja någon vecka innan man kan börja formulera svar på den, då en person med inblick i inköpen befinner sig på semester. Konkurrensverket har begärt svar till den 8 maj.