Regionfullmäktige beslutade under måndagen att sälja fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 till bolaget Åminne Fritid & Havsbad AB. Det är fastigheten där bolaget redan bedriver campingverksamhet som regionen beslutat att sälja. Dåvarande kommunstyrelsen beslutade redan 2010 om en option kring ett friköp av tomträtten. Bolaget får köpa marken för åtta miljoner kronor.

– Det här ärendet med försäljning har varit aktuellt ganska länge. Det här är verkligen ett köp som bidrar till landsbygdsutveckling. Nu får de möjlighet att utveckla sin turist- och campingverksamhet, säger Eva Nypelius (C), ordförande i regionstyrelsen.

Hon menar att avtalet även är bra för alla personer som vill vara på stranden i Åminne.

– I och med det här avtalet säkrar vi allmänhetens tillgång till stranden, parkeringar och att man ska kunna nyttja de här toaletterna som finns, säger Eva Nypelius.