– Vi har lite spekulanter på gång varav ett par stycken som räknar på det, säger mäklaren Lars Nilsson på HRF förmedling och berättar att det är en pågående process där det kommer in nya spekulanter efter hand.

Objektet kom ut till försäljning strax före nyår.

Det bolag som drivit Leva Kungsgård, Kungslador AB, försattes i konkurs den 16 februari i år.

– Vi jobbar på som om ingenting har hänt. Vår försäljning har inte något med konkursen att göra och påverkar oss inte speciellt mycket, säger Lars Nilsson.

Enligt honom är det verksamheten där namn, goodwill, hyreskontrakt och en del inventarier ingår, som ska säljas.

– Köparen är också spekulant på konkursboet eftersom det finns en del inventarier där som kan vara intressant, säger Lars Nilsson.

Han förklarar att det finns fyra bolag inblandade i försäljningen och att hela historien är lite komplex.

– Verksamheten har drivits i flera bolag.

Husfabriken ingår varken i det som omfattas av konkursen eller det som är till salu nu.

Enligt mäklaren ska verksamheten som är till salu ha en omsättning på 13 500 000 kronor och det begärda priset är 5 900 000. Han berättar att nuvarande ägare har byggt upp verksamheten under en period av tio år. Leva Kungslador, som inte är namnet på bolaget, består enligt mäklaren bland annat av restaurang, bageri, gårdsbutik, loft, utomhusbar, lekpark och växthus och hyrs av fastighetsägaren Region Gotland för 10 000 kronor i månaden.