– Mat och livsmedel är ett stort och viktigt område för Gotland, framhåller Kjell Norman, enhetschef vid länsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för projektet.

Arbetet med projektet började redan 2013, således innan de hundra miljoner kronorna fanns tillgängliga att söka projektmedel från, och var ett samarbete mellan länsstyrelsen och regionen. Men även LRF och enskilda företag var då involverade och det finns nu en regional strategi för mat- och livsmedelsnäringarnas utveckling på Gotland.

Kjell Norman framhåller att Peter Larsson också pekade ut livsmedel och tillväxt när han gjorde sin förstudie. Arbetet fortsatte, projektet skapades och ansökan skickades in i mars 2017 och beslut skedde i juni.

Artikelbild

| Projektduo. Lars Nellmer och Kjell Norman.

– Vi tog fram en ananlys av behovet och sökte vad vi behövde. Och vi fick den summa vi sökte, 3,5 miljoner kronor.

Att det på grund av EU-bestämmelser inte varit möjligt att söka bidrag för primärproduktion (exempelvis mjölk- och ägggprodution, fiske) från Tillväxtverket har väckt stark kritik.

– Men länsstyrelsen har via landsbygdsprogrammet möjlighet att stödja primärproduktion med exempelvis projektstöd, framhåller Kjell Norman.

I september anställdes Lars Nellmer som processledare inom mat- och livsmedelsstrategin och han är projektledare för Gotland är mat. Han har tidigare bland annat arbetat med marknadsföring av svenska livsmedel.

Artikelbild

GA igår.

– Min roll är att samordna med så många jag kan. Rent fysiskt sitter jag på Gotland Grönt Centrum. Det finns också ett uttryckligt krav att jag ska föreslå långsiktiga åtgärder för att stärka GGC. Jag ska vara som vispen i grytan och också hålla den kokande.

Projektet pågår 2017-2019 och redovisning sker två gånger per år till Region Gotland och Tillväxtverket.

Artikelbild

– Många aktiviteter vänder sig till allmänheten, framhåller Lars Nellmer.

Exempelvis medverkade man med en monter på Gotlands skördefestival i september. Dit var alla välkomna med utgångspunkt i att det finns allt fler människor som vill göra medvetna val i både butik och restaurang.

Artikelbild

Sista veckan i april blir det premiär för ett nytt projekt inom matområdet, Gotland Gastronomy Week, med deltagande av restauranger och producenter.

Turism och besöknäring är viktiga näringar som också förenas i matturism.

– Det bidrar till en positiv bild av Gotland, påpekar Kjell Norman.