Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB, Gneab, har hittills kostnader för 1,1 miljoner kronor i tvisten vid Gotlands tingsrätt med de tidigare företrädarna Åke Svensson, Sofia Wollmann och Rolf Öström. Det rapporterade Radio P4 Gotland på tisdagen, efter att redaktionen begärt ut fakturorna. Gneabs ordförande, Bo Björkman (S) bekräftar uppgifterna för Gotlands Tidningar.

– Det kan hamna på mellan 1,1 och 1,2 miljoner kronor, men kan minska. Vi undersöker om delar av beloppet kan täckas av bolagets försäkring, säger han.

Utöver fakturor från advokatfirman Foyen har Gneab betalt för den utredning som konsultfirman KPMG gjorde 2015. Det var slutsatserna i den utredningen som ledde till att Gneab både polisanmälde de tre och inledde en skadeståndstvist. Inalles uppgår de juridiska kostnaderna för bolaget till cirka 1,7 miljoner kronor.

Artikelbild

| Fastigheten Hantverket 1.

– Vi har hela tiden varit medvetna om att den juridiska kompetensen kostar, kommenterar Bo Björkman.

Förundersökningen efter polisanmälan lades ner. Men tvistemålet vid Gotlands tingsrätt, där Gneab krävde 14 miljoner i skadestånd, har fortsatt. Ända tills nu. Den 13 september, några dagar innan en planerad muntlig förberedelseförhandling, meddelade parterna att man förlikats. I ett pressmeddelande angav Gneab att värderingen av tomträtten till fastigheten som tvisten handlat om var "erkänt svår" att göra.

Förlikningen innebär att Gneab ersätts med 6 miljoner kronor, som bekostas av ansvarsförsäkringar för de tidigare företrädarna. Bolaget kommer att avvecklas. Ordinarie stämma brukar hållas i maj, men nu kan det bli aktuellt med en extra stämma betydligt tidigare.

– Sen återgår pengarna till ägaren Region Gotland, det vill säga skattebetalarna, säger Bo Björkman.

Under tisdagen återkallade Gneab sin talan vid Gotlands tingsrätt. Åke Söderlind, före detta rådman vid Nyköpings tingsrätt, är ordförande i målet och beredningsansvarig. Han kommer nu med all sannolikhet att avskriva tvisten.

– Men motparterna har en frist tills på torsdag att höra av sig, säger han.

Fortsatt processande hade inneburit ett stort risktagande för alla inblandade, inklusive försäkringsbolaget.

Gneab är moderbolag i en koncern som också innefattar Inspiration Gotland AB – som också ska avvecklas – och Wisby strand Congress & Event Gotland AB. Det sistnämnda bolaget kan nu komma att bli direktägt av Region Gotland.