Detaljplanen för Snäcks camping har tidigare i år vunnit laga kraft. Den nya planen medger bland annat ett nytt hotell, campingplatser och andra satsningar. Region Gotland kommer under 2019 börja arbeta med att förverkliga planerna för området.

– Vi kommer gå vidare med att sälja delar av området. Planen medger att marken kan delas upp i olika delar, säger Eva Nypelius om planerna.

Hon säger att Region Gotland kommer att sätta igång med arbetet under 2019. Eva Nypelius är tydlig med att det är viktigt att arbetet kommer igång.

Artikelbild

| Snäcks camping från ovan.

– Det är jätteviktigt eftersom vi hållit på med det här i så många år. Det är skönt att vi har detaljplanen på plats och att vi kan fortsätta utveckla det här området. Att kunna bygga upp området är väldigt viktigt för besöksnäringen, säger Eva Nypelius.

Hon säger att det inom Region Gotland förs diskussioner om hur man ska gå vidare.

– Vi för en diskussion om hur man ska hantera en försäljning framåt. Det är prioriterat att få fart på det här området, säger Eva Nypelius.