– Vi har haft en tjänst om lantbruksväder väldigt länge, den var bland den första internettjänsten som SMHI hade och startade runt 1998-99. Numera har lantbruksväder blivit utkonkurrerat av andra gratistjänster och därför bestämde vi oss för att ta ett ordentligt grepp och skapa ett nytt system som kan vara till hjälp för lantbrukare under hela odlingsåret, säger Kjell Lund, produktchef och meteorolog hos SMHI.

Tre personer på SMHI New Ventures, som jobbar med morgondagens tjänster, har under cirka ett års tid arbetat med förberedelserna för den nya tjänsten och tagit fram själva konceptet. Därefter har en handfull personer på SMHI:s utvecklingsteam skapat själva appen som släpps till sommaren.

Den nya applikationen är en tjänst där SMHI samlat en mängd med värdefull information för lantbrukaren. Förutom väder- och markinformation även unik lantbruksdata från bland annat Jordbruksverket och andra aktörer inom den gröna sektorn. Så småningom kommer appen innehålla information gällande såväl jordbearbetning, sådd och gödsling som växtskydd, skörd och bevattning.

Artikelbild

Kjell Lund, produktchef och meteorolog hos SMHI. Foto: Kjell Lund

– I den första versionen blir det en ren väderdel och en växtskyddsdel, men appen kommer att utvecklas vidare efterhand, säger Kjell Lund och fortsätter med ett exempel på hur appen kan användas:

– Det kan handla om att en lantbrukare ska fatta beslut huruvida man ska bekämpa, säg en viss lus eller svamp. När väl beslutet är taget så beror det sedan på vad det blir för väder. Blir det regn eller blåser är bekämpning olämplig och påverkar både lantbrukarens ekonomi och vår miljö. Det är många faktorer som kan spela in i ett sådant fall. Andra är vilket växtstadium grödan är i och hur stort skadetrycket är och om det är värt att bekämpa.

Målet med SMHI:s nya applikation, enligt Kjell Lund, är därför att den ska bli så mycket mer än en ren väderapp.

– Våra prognoser kommer inte att grunda sig på information från en källa utan från cirka 50! Det kommer att visa, exempelvis, på hur stor sannolikhet det är att det blir regn. Vi kommer inte snuttifiera, med information timme för timme som andra gör. Det gör att det blir säkrare och något som vi kan stå för.

Priset kommer att landa på cirka en tusenlapp per år för användaren. En första presentation av tjänsten sker veckan efter midsommar på Borgeby fältdagar utanför Lund och Brunnby lantbrukardagar utanför Västerås.

Kjell Lund är mycket positiv inför detta och så är även hans prognos inför den stundande sommaren.

Vad tror du, blir det lika svår sommar som förra året?

– Rent statistiskt borde det inte bli det, men man vet aldrig. Våren har visserligen börjat illa för lantbrukaren med torrt väder efter sådd, men jag tror faktiskt inte att vi får en likadan sommar som förra året. Risken är liten.