I fredags sjösattes den nya gasfärjan med arbetsnamnet M/S Visborg på GSI-varvet i Kina.

– Det blir en stor kapacitetsökning för Gotlandstrafiken när den kommer 2017, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, Destination Gotlands moderbolag.

LÄS MER: Bilder: Bageri ombord på nya färjan

Den nya färjan kommer att ha 1 650 sittplatser. Det är 150 platser fler än i de nuvarande stora båtarna.

– Men man ska se det i relation till de mindre 700-båtarna som ska ersättas av de nya färjorna.

I avtalet med staten, som sträcker sig fram till 2027, är det bestämt att en första gasfärja ska tas i drift under perioden. Men det är möjligt att det kan bli ännu en innan 2027. Kontraktet med en andra båt är skrivet. Även när de nya färjorna är på plats är det inte uteslutet att finns 700-båtarna finns kvar i rederiets ägo och kan användas vid behov.

Kapacitetsökningen i och med de nya båtarna är nödvändig med tanke på det ökade resandet till och från Gotland, menar Håkan Johansson.

M/S Visborg ska drivas med gas, så kallad LNG. Enligt Håkan Johansson kommer det att innebära obefintliga svavelutsläpp, reducering av partikelutsläpp och en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

Bygget i Kina följer i stort sett tidsplanen. Ett 15-tal personer från rederiet och en underleverantör är på plats och följer byggnationen. Färjan ska vara klar under nästa år och också tas i trafik då. Men exakt när det sker är ännu för tidigt att säga, enligt Håkan Johansson.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.