De preliminära siffrorna visar att antalet gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade jämfört med 2017. Sammanlagt uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter i Sverige 2018. Det är en ökning med 1,8 miljoner eller tre procent jämfört med året innan. Största ökningen står de utländska besökarna för – sju procent. De svenska besöken ökade med en procent, enligt statistik från SCB och Tillväxtverket.

På Gotland minskade dock antalet gästnätter för andra året i rad. 2016 gjordes en toppnotering med 1 029 446 övernattningar på ön. 2017 sjönk den siffran till 1 004 876 och 2018 noteras 992 629 övernattningar.

Enligt den preliminära statistiken är det främst de utländska besöken som minskat på Gotland. 2018 tappade Gotland 15 621 utländska gästnätter jämfört 2017. Däremot ökade antalet svenska gästnätter något med 3 374 fler övernattningar jämfört med året innan.

Övernattningar som Airnb och liknande plattformar samt besökare som bor hos släkt och vänner finns inte med i statistiken.