De senaste åren har uppemot 100 miljoner lagts på att förbättra Visby flygplats i syfte att möta tidens krav. Gateutrymme och säkerhetskontroll har byggts ut och hela bagagehanteringen har byggts om. Taxibanan, där flygplanen taxar ut, har breddats och arbetet pågår ännu med att byta ut betongen från 1960-talet på hela den stora plattan där flygplanen parkerar. En åttonde uppställningsplats för flygplan är också planerad, för att kunna möta kapacitetskraven framförallt sommartid.

Statliga Swedavia vill nu ta nästa steg för att utveckla flygplatsen mot "landsidan" inklusive angöringsytorna för bussar och biltrafik. Hela terminalbyggnadens fasad planerar man att flytta ut med cirka fyra meter, och de två befintliga entréerna som i dag finns vid avgångs- och ankomsthall vill man ersätta med en stor huvudentré mitt i byggnaden. Den nya huvudentrén blir i form av en glaslåda och i ett stort inglasat parti ska Region Gotland och näringslivet där kunna marknadsföra sig på ett helt annat sätt än vad man gör i dag, menar flygplatschef Gunnar Jonasson.

– I dag är det ganska anonymt vart man egentligen har hamnat när man kommer som resenär. Det finns egentligen ingen turistinformation på flygplatsen och heller ingen plats för näringslivet att presentera sig, säger han.

Artikelbild

| En framtida bild av den utbyggda flygplatsen visar den nya huvudentrén från insidan. Här ska regionen och näringslivet kunna markera tydligare att det är Gotland som resenärerna har kommit till.

Tanken är att utställningar och bås ska kunna vara bemannade av turistinformatörer eller näringslivets representanter.

– Regionen och näringslivet kan ha permanenta eller tillfälliga utställningar. Man kan då på olika sätt möta ankommande resenärer, säger Gunnar Jonasson.

Skisser skvallrar om att varumärket Gotland ska förtydligas med betonglamm och regionens etableringsansvariga ska kunna locka människor och företag att flytta till ön.

– Både regionen och vi har intresse av att skapa ett bättre mottagande av resenärerna, säger Gunnar Jonasson.

Artikelbild

| Infrastrukturchef Johan Lagerstrand och flygplatschef Gunnar Jonasson framför flygplatsen som den ser ut i dag. Här är det tänkt att den nya stora huvudentrén ska byggas.

Antalet resenärer vid Visby flygplats ökar varje år och 2018 var det 480 000 personer som antingen avreste eller ankom flygplatsen. Störst flöden av människor blir det så klart under sommarmånaderna. Men trots ett ökat resenärsflöde anser inte Swedavia att det är ett problem att göra om de två entréerna till en.

– De här flödena av resenärer kommer inte exakt samtidigt och de kommer heller inte från samma håll. Det kommer fortsatt vara tydligt att det finns en avgångs- och en ankomsthall och i den nya entrén blir det tydligt att man ska antingen åt höger eller vänster, säger Gunnar Jonasson.

Artikelbild

| En arkitektskiss visar var den framtida entrén med glasbur ska vara placerad.

Hela fasaden mot parkeringen kommer att göras om och den nya huvudentréns glaskub kommer att sticka ut en bit. Dagens vita betongväggar är tänkta att ersättas av glaspartier med stort ljusinsläpp. Medeltidsflörten från 1986 med de stora valvbågarna över avgångs- och ankomsthallarna kommer dock att bli kvar.

– Arkitektoniskt vill vi behålla byggnadens design så att det inte blir för hackigt. Ombyggnaden kommer att ge betydligt mer rymd, säger Johan Lagerstrand, chef för infrastruktur på flygplatsen.

Artikelbild

| De karaktäristiska valvbågarna, som var en tydlig flört med det medeltida Visby när flygplatsen fick sitt nuvarande utseende 1986, kommer att bli kvar, men de två entréerna är tänkta att slås ihop till en stor.

Gunnar Jonasson menar att flygplatsen varken ska kännas trång på sommaren eller öde på vintern.

– Hela den här förändringen av flygplatsen ska vara väl avpassad mot vinterhalvåret samtidigt som den ska kunna hantera större passagerarvolymer under sommaren.

Artikelbild

| Infrastrukturchef Johan Lagerstrand och flygplatschef Gunnar Jonasson blickar ut över den så kallade landsidan av flygplatsen från flygledartornet.

Trafikflödena framför flygplatsen är man på Swedavia i dagsläget ganska nöjda med.

– Det kostar mycket pengar att göra om mark och parkering. Dagens korttidsparkering fungerar bra, och vi kommer säkert att göra en översyn av grönområdena, säger Johan Lagerstrand.

Artikelbild

| Dagens två entréer till avgångs- respektive ankomsthallen ska i framtiden tas bort och ersättas med en stor entré i mitten av terminalen.

Framför den nya huvudentrén kommer det att bli en större ficka för hämta/lämna, och där ska både bussar, taxi och privata bilar kunna samsas.

För att gå vidare med planerna vill Swedavia nu genomföra en förstudie om den framtida flygplatsen till en kostnad av en miljon kronor. Man har ansökt hos Region Gotland om att få bidrag med hälften av pengarna i regionala utvecklingsmedel.

Artikelbild

| Johan Lagerstrand och Gunnar Jonasson uppe i flygledartornet.

– Regionen ser positivt på det här, men vi väntar ännu på ett formellt beslut om utvecklingsmedlen.

Förhoppningen är att den fördjupade förstudien kan komma igång under det här året, säger Gunnar Jonasson.

Parallellt med en förnyelse av flygplatsen pågår planerna att förbättra infartsvägen till flyget. I framtiden är planen att en rondell ska byggas i korsningen vid väg 149 och cykel- och gångvägar mellan Visby och flyget ska också förbättras.