Rederiet köper två LNG-färjor från GSI-varvet i Kina. Det nya fartyget har även det en kapacitet för 1 650 passagerare och båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG.

Eric D. Nilsson, 87 år, har varit Rederi AB Gotlands representant och är den som skött förhandlingarna med det kinesiska varvet. Representanter från Kina har i flera omgångar besökt Sverige.

Eric D. Nilsson berättar att flertalet av förhandlingarna har hållits på Ingarö och Restaurang Bistro Björkvik som ägs av hans hustru Marianne. Därmed har han inte behövt åka till Kina för att förhandla.

– De har verkligen tyckt om det stället. Så det har kanske varit bra för oss att sitta där, säger Eric D. Nilsson skämtsamt.

Han har i flera omgångar varit med i Rederi AB Gotlands styrelse och nu varit ledamot i styrelsen sedan 2012 för att sköta förhandlingarna gällande det nya avtalet med Trafikverket och köp av nya fartyg.

– Jag blev ombedd att gå in i styrelsen och utifrån den plattformen förhandla med GSI om de två nya fartygen. Jag fyller 90 om två år och då kommer jag att dra mig tillbaka, säger Eric D. Nilsson.

Han menar att det är mer fördelaktigt att köpa två fartyg från samma varv. Rederiet har flera gånger tidigare köpt två fartyg i taget. Något som man började med redan under 1970-talet.

– Om man har den finansiella styrkan att kunna köpa två färjor är det ur marknadssynpunkt väldigt fördelaktigt. Vi fick ett erbjudande från varvet att bygga en systerbåt till ett förmånligt pris, säger Eric D. Nilsson.

De båda fartygen kommer att levereras under 2017 och 2018.