Statistik från Kronofogdemyndigheten,som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt, visar att 601 personer på Gotland levde med löneutmätning under 2016.

– Det är tufft att leva med löneutmätning. Det vittnar många om. Det är svårt att få det att gå ihop, säger Anna Lyder, teamchef på verkställigheten på Kronofogdemyndigheten, till Siren.

Vid löneutmätning räknar Kronofogden ut ett belopp efter skatt som den skuldsatte alltid får behålla. Det består dels av ett så kallat normalbelopp fastställt av riksdagen, som ska täcka vanliga levnadsomkostnader som mat, kläder, el och försäkringar. 2017 var normalbeloppet 4.734 kronor för en ensamstående vuxen. Till detta läggs boendekostnaden och eventuella kostnader för resor till arbetet samt läkarbesök och medicin. Lönen utöver det skickar arbetsgivaren direkt till Kronofogden.

– Det är den vanligaste utmätningsformen. Tror vi att skulderna betalas genom utmätning inom ett år, så går vi inte vidare med utmätning av andra tillgångar, säger Anna Lyder.

På Gotland har antalet personer med löneutmätning varierat under den senaste sjuårsperioden. Som minst har det varit 491 personer och som mest 630 personer.

Allra flest har löneutmätning i Stockholm, knappt 6.300 personer.

– De som lever år ut och år in med löneutmätning, och som inte har andra tillgångar, de uppmanar vi att söka skuldsanering, säger Anna Lyder.