Enligt siffror från Skatteverket gjorde 890 000 svenskar skatteavdrag för rut-tjänster under 2017. Tillväxten var starkast på Gotland, där 17,5 miljoner kronor betalades ut i rutavdrag – en ökning med 34 procent jämfört med 2016. Det kan jämföras med ökningen för hela landet, som var 25 procent. Gotland delar förstaplatsen med Västerbottens län.

– Utvecklingen visar att det finns en stark efterfrågan på rut-tjänster i hela landet och att marknaden ännu inte är mättad, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen Almega.

Gotland och Västerbotten är tätt följda av Kronobergs län, där tillväxten låg på 32 procent år 2017.