Förra året var ett skadedrabbat år för landets skogsägare, och torkan slog särskilt hårt mot Gotland där även spridning av svampangrepp hotar tall och gran, rapporterar Skogsstyrelsen som gjort en sammanställning över skogsskadorna.

På Gotland är skadorna värre än på många år, inte bara i nyplanteringar utan också på träd som är upp till sex år gamla. Strax norr om Visby finns ett område med äldre träd på cirka 10 000 hektar som fått omfattande torkskador med rostbruna barr. Gotland har däremot klarat sig från granbarksskador, som brett ut sig på fastlandet och som uppskattas ha förstört omkring 3 till 4 miljoner kubikmeter skog.

Dessutom har man genom provtagning upptäckt svampsjukdomen Diplodia pinea både på Fårö och norr om Visby. Ett antal provytor ska nu undersökas under en tvåårsperiod, bland annat för att ta reda på om svampangreppen är väderrelaterade och får fäste och gynnas av varma somrar.

Det har även rapporterats om en del spridda förekomster av bestånd med angrepp av den aggressiva formen av rotticka i de gotländska skogarna. Under hösten bekräftades detta på Fårö där tallar varit påverkade, rapporterar Skogsstyrelsen.

– Det är oroande att skadorna av rotticka tycks öka. På Gotland är det ovanligt att man behandlar stubbar mot rotröta i samband med avverkning och gallring men det här är en fråga som bör lyftas som en åtgärd för att minska spridningen, säger Karin Wågström, skogskonsulent och skadesamordnare på Gotland i ett pressutskick.