Signaler om en svagare ekonomisk utveckling, att konjunkturen toppat, dimper ner ganska stadigt. Även i Arbetsförmedlingens rullor kan detta anas. Fler varslades om uppsägning i januari och de nya jobben på förmedlingarna har gått ner ganska kraftigt. Men det syns ännu inte i arbetslöshetssiffrorna.

Det är fortsatt en stark arbetsmarknad generellt, säger Annika Sundén.

Skyhögt över

I slutet av januari var 349 000 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 20 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol. Det motsvarar en minskning av arbetslösheten från 7,4 till 7,0 procent. Och den faller i alla län.

Framför allt minskar arbetslösheten bland utrikesfödda, även om den ligger skyhögt över den för inrikes födda, från 21,0 till 19,0 procent.

Där har vi sett en markant minskning, säger hon.

Stor skillnad

Bland inrikes födda råder närmast full sysselsättning, arbetslösheten är nu nere på 3,8 procent i gruppen. Också för unga faller arbetslösheten stadigt. Bland unga kvinnor, 18–24 år, ligger arbetslösheten på 6,9 procent medan den för unga män är 10,2 procent.

Skolresultaten lyser här igenom i statistiken, enligt Annika Sundén. För unga som inte har fullständiga gymnasiebetyg är arbetslösheten högre. Också det faktum att betydligt fler ensamkommande ungdomar har varit pojkar spelar in i siffrorna, enligt henne.