Ekonomi Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, september–november, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med september–november 2017 har priserna stigit med en procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i tolv av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 17 av 21 län. I två län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.