I september i fjol kom domen från Mark- och miljööverdomstolen. Det blev ett nej till Nordkalks och SMA Minerals ansökningar om utökad stenbrytning vid Bunge Ducker respektive Bunge Stucks. Regeringens beslut att skydda mer mark i området, genom Natura 2000 och planer på en ny nationalpark, var enligt domen avgörande faktorer.

Kalkbolagen reagerade kraftfullt, då de anser att politiken har saboterat den juridiska processen.

Som extra salt i såren kommer nu beskedet att staten samtidigt ska satsa mindre på skötsel av sin skyddade natur.

– Det påverkar till exempel Natura 2000-områdena och det kan bli problematiskt där på sikt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef för naturskydd på Naturvårdsverket, till GT.

Det är den myndigheten som fått betydligt mindre pengar att röra sig med. Inom samma åtstramade budgetpost finns även bildandet av nya nationalparker. Och ja, Bästeträsk lär påverkas.

– Det blir en paus i den processen åtminstone under 2019, säger Claes Svedlindh.

Han påpekar dock att Nationalpark Bästeträsk redan ligger på is litegrann, då Region Gotland ännu inte uttalat sig om planen. Detta då nämnda kalkdomar är överklagade till Högsta domstolen och då regionen vill invänta den rättsprocessen.

Men mindre skötsel av skyddad natur blir det framöver. Den natur som alltså alldeles nyss ansågs så viktig att den i praktiken omöjliggör utökad kalkbrytning på norra Gotland.

Ändå väljer Nordkalk att hålla huvudet kallt.

– Vi har inga synpunkter, det där är ett politiskt ärende, säger kommunikatören Eva Feldt.

Bolaget väljer att i stället fokusera på den egna rättsprocessen.

– Där är vår ståndpunkt redan klar: Så länge vi har en pågående process motsätter vi oss en nationalpark på vår mark, säger Eva Feldt.

Anledningen till statens berg- och dalbana kring naturskydd – och medel till detta – är det politiska kaoset. Den förra regeringen tog Natura 2000-beslutet.

I det limbo som uppstod efter valet drev andra igenom budgeten, som för med sig Naturvårdsverkets nedskärningar.

Och nu har vi en regering igen, med ytterligare en ny konstellation partier i förarsätet – vilka kan ge nya pengar åt Naturvårdsverket redan i vår.

Men tills dess måste myndigheten jobba utifrån den budget som faktiskt råder just nu.

– Det är en väldigt märklig och tuff situation för oss just nu, säger Claes Svedlindh.