Det är snart fem år sedan rikstäckande Veteranpoolen fick en filial på Gotland. Och intresset har varit stort, både bland kunder och bland pensionärer som vill ha något att slå händerna i och dryga ut pensionen med en extra slant.

– Vi är dryga 150 aktiva veteraner, men vi har nog närmare 200 inskrivna. Vi har mycket trädgårdsarbete, snickare, målare, elektriker och murare. Sen har vi hjälp i hemmet med allt från städning till barnvakt och omsorg, säger Janne Larsson som tog över Veteranpoolen vid årsskiftet.

De mest aktiva veteranerna har arbetsveckor på 25-30 timmar, medan andra rycker in ett par timmar i månaden. Och det är inte alltid så att man fortsätter med sitt tidigare yrke:

– Vi har ekonomer som bara vill hålla på i trädgård som inte vill sitta på kontor, säger Janne Larsson som själv har ett förflutet i IT-branschen.

Han har passerat 60 och hoppas jobba minst fem år till.

– Sen får man se, men det är jätteroligt att hålla på med det här.

För att komma ifråga måste man ha passerat 61, men den äldste är över 80 år.

– Fördelen är ju att de jobbar när de känner för det. Den sociala biten är viktig: att man känner sig behövd och kanske hittar en gemenskap och arbetskamrater som man tycker om att jobba med, säger han.

Hittills har man framför allt haft privata kunder, men nu siktar Veteranpoolen även på att erbjuda sina tjänster till företag.

– Vi ser ju en ökande efterfrågan inom alla områden, vi har ju börjat titta lite på företagsmarknaden och har intressenter som vi har en dialog med för lite större uppdrag. Det kan ju vara alltifrån ekonomi, reception, vaktmästeri- och städtjänster, säger Janne Larsson.

– Samtidigt har vi alltid en rörelse. Våra veteraner bli äldre och trappar ner i takt med stigande ålder.

Veteranpoolen är ett företag, men som i många fall ligger lite lägre pris än företag inom respektive yrkesgren. Men Janne Larsson är inte orolig för en debatt kring illojal konkurrens.

– Vi håller marknadspriser eller kanske lite lägre. Men det vi gör är ofta mindre uppdrag, som större firmor inte gör. Det kan handla om en- och tvåtimmarsjobb, säger han.

– Vi ser oss snarare som ett komplement till de större bolagen. Och genom att jobba får veteranerna möjlighet att sätta lite guldkant på tillvaron. Det ger också tillväxt i form av ökad konsumtion.