Nu har en bygglovsansökan gällande en nybyggnation av ett hotell med 46 rum, restaurang, spa, bubbelpooler, bageri, relaxdel och en konferensbyggnad. I bygglovsansökan har man ritat in två olika byggnader där allt ska samlas och som kommer att ligga runt en innergård med mindre badtunnor.

"Vi vill bygga en anläggning där miljö, utblick och helheten - lockar folk att åka många mil för att komma och besöka oss. Och samtidigt lyfter vi den norra delen av ön. Vi planerar för en året-runt-profil på hela anläggningen, både för att förlänga säsongen men även för att anläggningen behöver vara aktiv året runt. Det är också en nödvändig ekonomisk förutsättning för hela projektet. Den här satsningen knyter också an och följer upp andra nyligen gjorda satsningar inom området - på bad och sportturism", skriver man i sin vision om den nya anläggningen.

Det är Pigge Werkelins bolag Slite Strandby AB som ligger bakom den nya satsningen. Det är en del i arbetet att göra Slite till en ännu större destination för turister.

Artikelbild

| Det är stora planer som gjorts för nybyggnationen i Slite.

– Vi tror väldigt mycket på Slite och det finns redan mycket kring infrastrukturen. Slite har allt mer gått från en industriort till att också vara en turistort med väldigt bra klass. Slite ska bli en av de bästa platserna där man kan turista när man är på Gotland. Vi har valt att aktivt satsa på dem som gillar att semestra och som gillar aktiv fritid, säger Pigge Werkelin.

Det är en mångmiljonsatsning som kommer göras om byggnadsnämnden säger ja till nybyggnationen.

– Jag skulle tippa på att det handlar om 60-70 miljoner kronor, säger Pigge Werkelin.

I detaljplanen finns det sedan tidigare planer för ett hotell och en simhall. I bygglovansökan finns det inte med någon simhall. Den nya satsningen är storleksmässigt lika stor som det projekt som är inritat i nuvarande detaljplan – därmed hoppas man att det inte behöver göras någon ändring.

– Vi har redan byggt en pool i strandbyn, men här var det tänkt ett större projekt med simhall. Vi skulle få värmen från Cementa och regionen skulle lägga till pengar. Men det är inte längre aktuellt, säger Pigge Werkelin.

Han säger att han blivit positivt bemött av politikerna när de nya planerna i Slite har visats upp.

– Det finns en positiv syn från politikerna och man pratar om att det ska satsas på landsbygden. Nu får vi syna korten och se om de vill ha satsning på landsbygden eller inte, säger Pigge Werkelin.