Vi driver en portfölj av olika verksamheter, och bortsett från etanol- och spannmålsverksamheten så är vi väldigt nöjda, säger han.

Han beräknar att resultatet påverkats negativt med 350 miljoner kronor av torkan och låga etanolpriser. Dessutom, under 2018 gjordes flera saker för att stötta de krisande bönderna, som äger Lantmännen.

Vi gjorde en extrautdelning på 2017 års resultat på 133 miljoner kronor, och gav en extrarabatt på 2 procent på alla inköp under de fyra sista månaderna, som kostade oss 55 miljoner kronor. Vi har också tagit bort avgifter för att återköpa kontrakt, det kostade 23 miljoner kronor, och så har vi sänkt räntorna på krediterna för bönderna till en kostnad av 12 miljoner kronor. Tillsammans blir det över 220 miljoner kronor, säger Per Olof Nyman.

Han konstaterar att även 2019 kommer att påverkas av torkan i somras. Den spannmål som brukar exporteras under våren finns till exempel inte nu, eftersom skörden i somras blev så dålig.

Men de andra affärerna rullar på. Fast om vi får fler torrår så blir det en allvarlig situation, säger Per Olof Nyman.

Lantmännens omsättning för 2018 var 43 962 miljoner kronor, mot 39 686 under 2017. Resultat efter finansnetto blev 1 250 miljoner kronor 2018, mot 1 521 miljoner kronor 2017.

Rättat: Tidigare angavs en felaktig omsättningssiffra. Rätt är 43 962 miljoner kronor för 2018.