– Jag är väldigt glad över att så många elever driver UF-företag i år men är samtidigt bekymrad eftersom fler borde få möjligheten. Jag är dock glad att Gotland kvalar in på fjärde plats av totalt 24 regioner. Det är glädjande för Gotlands framtida näringsliv, säger Adam Ladebäck regionchef för Ung Företagsamhet Gotland i ett pressmeddelande.

Ung Företagsamhet har intresset ökat stadigt och på tio år ökat nationellt från 9 034 elever läsåret 1998-1999, till 31 513 elever läsåret 2018-2019. Kursens fortsätter vara populärast bland elever på handels- och ekonomiprogrammen och fortsatt låg hos elever på estet-, samhäll- och naturprogram.

– Genom forskning vet vi att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer. Vi har som mål att fler gymnasieelever i regionen ska starta och fullfölja processen att driva UF-företag. För att nå det behöver vi nå ut till elever på de program där UF-företagandet fortfarande är lågt, säger Adam Ladebäck.