Träffen var tänkt att fungera dels som ett informationsmöte från förvaltningens sida, men även som en dialog med entreprenörer och byggare, där så många avdelningar från teknikförvaltningen som möjligt fanns på plats för att svara på frågor.

– Det här är ju första gången vi gör något sånt här över huvud taget. Alla entreprenörer på Gotland, och även fastlandsentreprenörer är välkomna, säger Torbjörn Ihse, chef för projektavdelningen vid teknikförvaltningen.

Den stora anledningen till att träffen blir av är att både förvaltningen och entreprenörerna efterfrågat mer dialog för att förstå varandra bättre.

Artikelbild

| Torbjörn Ihse är chef på projektavdelningen vid teknikförvaltningen.

– Syftet är att dela med sig. Entreprenörerna har sina synpunkter och vi har våra, och vi ska försöka enas och komma framåt så att vi kan hitta en gemensam dialog, säger Torbjörn Ihse.

Några entreprenörer som var på träffen var Ted Andersson och Jörgen Fritz från Data- och telekommunikation. och de är nöjda med träffen.

– Det känns jättebra, helt klart. Upphandlingar är viktiga att de blir bra, så det är ett gott initiativ och jag hoppas att de följer upp det, säger Ted Andersson.

Båda menar på att en dialog före upphandling hjälper både Regionen och entreprenörerna.

Artikelbild

| Flera entreprenörer hade kommit till träffen.

– Det är viktigt att ha en dialog innan, den som får avtalet har mycket kontakt med regionen under avtalets gång, säger Ted Andersson.

– Man hör ju prat om incitamenten i partnerskapsupphandlingarna. Och i stora projekt förstår man ju att det är en bra grej. Det är svårt att skriva upphandlingar exakt, säger Jörgen Fritz.