Knak är en liten reklambyrå med ett stort kontaktnät av kreatörer, analytiker och skribenter. Nu ger sig byrån ut i Europa och öppnar kontor i Amsterdam. Sedan tidigare finns kontor i Visby och Stockholm.

– Vi har redan haft uppdrag i Holland där vi har arbetat tillsammans med Esmée Beekman och André Bisschop, som nu blir ryggraden i Knak Amsterdam, säger Knaks Vd Patrik Björkander.

– De delar vår idé om att bygga långsiktiga kundrelationer genom att erbjuda strategisk insikt och hög kreativ nivå. Etableringen går också i linje med vår idé om att växa i mindre form på nya marknader snarare än att bygga stora enheter på etablerade marknader, fortsätter Patrik Björkander.

Framgången i parternas tidigare samarbeten på den holländska marknaden har varit de strategiska insikterna i kombination med den svenska designen.

– Svensk design står högt i kurs här i Holland och resten av Europa. Det tillsammans med min och Andrés långa erfarenhet från marknaden här gör att vi får ett väldigt starkt erbjudande här i Amsterdam, säger Esmée Beekman.

Esmée Beekman kommer att bli Managing director på Knak Amsterdam och André Bisschop blir Creative director. De kommer båda närmast från byrån El Contento. André har en bakgrund inom journalistiken och Esmée har varit i byråbranschen hela sitt yrkesverksamma liv.

– Det är två seniora strateger vi får in i Knak, säger Patrik Björkander nöjt.