Dom avkunnades nyligen i målet om inbrottet och vandaliseringen i kyrkan den 11-12 december i fjol. En 22-åring dömdes bland annat till ett skadestånd om 315 000 kronor för de inventarier som behövde saneras efter den omfattande besprutningen.

En sex kilos pulverbrandsläckare tömdes i kyrkorummet och i sakristian och dörrarna till både textilskåp och antependieskåp öppnades. Samtliga föremål i de båda utrymmena täcktes mer eller mindre av blått pulver och de som uppdagade brottet berättade att det var som ett moln inne i kyrkan.

Ett omfattande saneringsarbete har sedan pågått där en saneringsfirma samarbetat med flera konservatorer. Då upptäcktes att triumfkrucifixet och nummertavlan även hade skador i form av spjälkningar och bortfall i ytskikten. Saneringen slutfördes därför med en omedelbar konservering av dessa skador för att bromsa en negativ utveckling som det annars kunde ha tagit tid att upptäcka.

Länsstyrelsen har i ett beslut den 15 maj i efterhand givit tillstånd för denna konservering.

För knappt ett år sedan genomfördes konserveringsarbeten på bland annat orgelläktare, altarskrank och predikstol. Orsaken var färgspjälkningar orsakade av klimatet. Nu användes samma metoder. En digital mätare har därefter installerats för att undvika nya skador.