Under 2018 invigdes den nya kryssningskajen och över 80 fartyg var inbokade för att besöka Visby. Till slut var det runt 75 fartyg som kom in i hamnen och tusentals besökare fick besöka Visby innerstad.

– Det var några fartyg som inte kom eftersom det var väldigt hårt väder runt midsommar och under slutet av säsongen. Vi hoppas att det inte blir så hårt väder i sommar, så att kryssningsbåtarna kommer in, säger Henrik Ahlqvist, ansvarig för kajen från Copenhagen Malmö Port.

Till årets säsong, som sträcker sig från 21 april till 5 oktober, har hittills 92 kryssningbesök bokats in till den nya kryssningskajen. Det är därmed en rejäl ökning jämfört med fjolåret.

Artikelbild

| Mein Schiff One är ett av fartygen som aldrig varit på Gotland.

– Det här är en väldigt positiv utveckling och det beror på att vi nu kan ta emot de stora båtarna i Visby. När man pratar med rederierna känner dill kryssningskajen och att det har fungerat väldigt bra för de rederier som lagt till där, säger Henrik Ahlqvist.

Monica Frisk, Gotland Cruise Network och Gotlands Förenade Besöksnäring, säger att det ändå finns en del som behöver förbättras runt kryssningskajen.

– Hela logistiken och infrastrukturen med hur folk kan ta sig från fartyget och in till stan behöver ses över. Det måste man ta tag i och det är många frågor kring hållbarhet. Det kommer en ny strategi för världsarvet och där kommer vi även hållbarhet att finnas med. Frågan är om vi ska ha äldre bussar eller nyare bussar. Det är många sådana frågor som måste lösas, säger Monica Frisk.

Hon menar även att näringslivet i större utsträckning behöver vara med på tåget.

Artikelbild

| Henrik Ahlqvist, i grönt, tillsammans med sin far Ulf Ahlqvist på kryssningskajen i Visby.

– Vi behöver diskutera kring om vi kan ha öppet lite tidigare och hur vårt erbjudande till kryssningsresenärerna ser ut, säger Monica Frisk.

De största fartygen som kommer till Gotland i sommar är Celebrity Silhouette och Mein Schiff One som båda är över 300 meter. Båda fartygen har inte varit här tidigare och det har inte heller Star Breeze.

– Många av båtarna ser nästan likadana ut. Men de två förstnämnda är stora och kan ta emot väldigt många människor. De skulle aldrig ha kommit hit om det inte var för kryssningskajen, säger Henrik Ahlqvist.

Han är även tydlig med att målet från Copenhagen Malmö Ports sida är att antalet kryssningsbesök ska öka – och det rejält.

– Målet är att vi 2025 ska ha över 120 anlöp till kajen, säger han.