På onsdag morgon kommenterade överbefälhavaren Micael Bydén försvarsberedningens rapport till regeringen med orden: ”Vid en första anblick ser vi att rapporten till stora delar ligger väl i linje med de militära råd som Försvarsmakten har lämnat. Det är positivt att försvarsberedningen föreslår satsningar för fortsatt tillväxt. Det ger en tydlig signal om att Sveriges försvarsförmåga är viktig, och att den behöver öka.”

Som Gotlands Tidningar rapporterade i går innebär beredningens förslag bland annat att Gotland ska få en komplett mekaniserad bataljon och att en skyttebataljon ska grundutbildas vid regementet.

LÄS MER:"Försvaret ska växa på Gotland"

Artikelbild

| Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Regementschefen Mattias Ardin är noga med att framhålla att det är långt kvar till ett riksdagsbeslut.

– Men vi ser att det är fortsatt fokus på Gotland och att Försvarsmaktens utveckling här fortsätter.

Men om försvarsberedningens förslag realiseras?

– Infrastruktursatsningarna på Tofta fortsätter. Fler tjejer och killar behöver arbeta hos oss.

Idag har Försvarsmakten 350 fast anställda på Gotland.

Klarar man rekryteringen framöver?

– Det är en utmaning för hela Försvarsmakten. Värnpliktsutbildningen är en nyckelfråga. Från det gamla regementet vet vi att många stannade kvar – och blev gotlänningar, svarar Mattias Ardin.

För Försvarsmakten väntar nu ett omfattande analysarbete efter offentliggörandet av rapporten. Där räknar Mattias Ardin med att Gotlands regemente blir involverat.

– I vilken omfattning är för tidigt att svara på.