Det regionen nu efterfrågar är en beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor, förvaltningsresor, anropsstyrda närtrafik-resor (anropsstyrda) och skolskjuts med taxi. 30 september är deadline för att lämna anbud, som sedan ska öppnas dagen därpå.

I dag är det Samres AB som sköter beställningscentralen för färdtjänstresor, sjukresor och vissa skolskjutsar på uppdrag av Region Gotland. Rent praktiskt går det till så att personer på ön som fått färdtjänst beviljad av regionen ringer till en anställd hos Samres som sitter i antingen Sverige, Moldavien, Estland eller Senegal. Samres har ingen anställd personal som är stationerad på Gotland.

– Vi är ungefär 400 anställda, uppger Samres vd Dan Nilsson. 

Företaget har sin bas i Skåne. Den första "utlokaliseringen" av telefoni-tjänster skedde 1994, då till Gällivare. Sedan följde utlandsetableringarna i Tartu, Estland 2004, Chisinau, Moldavien 2008 och senast Dakar, Senegal, 2011. Gotländska resenärer servas från alla länderna.

Själva den fysiska trafiken upphandlas separat. Den sköts av ett gotländskt företag, Taxi Visby 20 70 70 AB, som enligt vd Jimmy Leandersson i dag sysselsätter 50 anställda och där färdtjänst- och sjukresor dominerar verksamheten. Han anser att fördtjänsten på Gotland idag generellt sett fungerar bra.

På Region Gotland fördes för några år sedan diskussioner om att sköta beställningscentralen i egen regi, men de planerna blev aldrig av.