Mellan 2-3 januari drog stormen Alfrida in och skapade stor förödelse. Region Gotland står nu inför en tuff uppgift med att ta hand om den stormfällda skogen på kommunal mark.

– I samband med stormen Per och Gudrun gjorde man misstaget att låta det ligga, men det blev kostsamt. Nu försöker vi ta hand om de stormfällda träden och sälja den som massaved, säger Isak Malm, enhetschef vid gata och park hos teknikförvaltningen.

Bara i Visby blåste ett 30-tal träd ner och de anställda vid gata och park har nu fått lägga andra arbetsuppgifter åt sidan för att ta hand om träden.

Artikelbild

– Det kommer att bli efterjobb i flera veckor. Ett arbete som kan vara riskfyllt, rotvältor kan vara en dödsfälla. Jag vill tacka alla som ställt upp och kommit in trots semestrar, säger Isak Malm.

LÄS MER: Enskilda skogsägare hårt stormdrabbade

Efter tidigare stormar har fälld skog blivit liggande, något som blivit en stor kostnad för regionen. Nu undersöks möjligheter för att få avsättning för den stormfällda skogen.

– Problemet är att regionen inte har skogsbearbetningsmaskiner. Skogsbolagen vill ha träden uppkapade i vissa längder och placerade längs vägarna. Vi har varit i kontakt med Mellanskog och får helt enkelt se vad vi kan få för veden. Det handlar om att vårda skattemedlen, säger Isak Malm.

Artikelbild

Hanteringen omgärdas dessutom av en hel del regler.

– Regionens jurist menar att träden ska klassas som allmän lös egendom, så hoppas vi kunna sälja av den, säger Isak Malm.

Artikelbild

Klassificeringen gör det, enkelt förklarat, lättare för regionen att sälja av träden.