Efter stormen Per 2007 gjorde Skogsstyrelsen upp rutiner för hur man snabbt ska kunna inventera skadorna på skog efter ett oväder. De planerna har legat och väntat i mer än tio år . Så kom Alfrida, och i går var det dags att inventera.

– Vad vi hört så är skogarna på norra och östra Gotland och Fårö värst drabbade, så det är de områdena vi inventerar, säger Arne Pettersson innan han och Johan Andersson sätter sig i bilen för att köra ”stormrutten” från Fole till Ekeby och vidare mot Vallstena, Bäl för att avsluta på Fårö.

I kanterna av hyggen och i skog som nyligen gallras är skadorna värst. I Ekeby stannar Skogsstyrelsens bil vid ett hygge, där flera stora kullvräkta träd ligger längs kanten till det öppna hygget.

Artikelbild

| Askar och almar har fällts i änget vid Glästäde i Lärbro. Bert-Inge Karlsson har en hel del jobb framför sig.

– Jag brukar se vad det är för mark under rotvältan. Här är det mjuk sand och träden har inte haft rötterna särskilt djupt, säger han.

I Vallstena upptäcker Arne Pettersson och Johan Andersson en dunge med almar, där flera träd knäckts.

– Det är viktigt att få undan de här träden så fort som möjligt, annars ska de sprida almsjuka, säger Arne.

Störst är skadorna på Fårö. Vid träsket Norrsund har ett större skogsområde drabbats, kunde Skogsvårdsstyrelsen se efter att ha inventerat området med drönare.

Artikelbild

| I en dunge med almar har flera träd knäckts. Nu gäller det att få undan träden för att förhindra spridning av sjukdomar.

Bert-Inge Karlsson, skogsinspektor vid Mellanskog, delar Skogsstyrelsens bild av att det mesta av skogen klarat sig bra, men att det finns enskilda bestånd som drabbats hårt.

– Det är inte så farligt, säger han efter att ha inspekterat i Lokrume, Fole, Hangvar och Lärbro.

Artikelbild

| Det här trädet måste vara omkring 120 år, konstaterar Arne Pettersson efter att ha räknat årsringarna.

Bert-Inge Karlsson har själv 80 hektar skog i Lärbro. Det mesta har klarat sig bra, men i änget hemma vid gården i Glästäde fällde stormen ett 70-tal träd.

– Vi hade precis rensat ris och annat, och blivit klara med arbetet enligt den skötselplan som tagits fram för änget. Nu blir det att ta ett varv till, säger han.

Artikelbild

| Stormen har på vissa ställen skapat en väldig oreda, som kan vara mycket farlig. Skogsstyrelsen varnar för arbetet med stormfällen.

Skogsstyrelsen varnar för arbetet med att ta hand om stormfälld skog. Det är mycket farligt.

– Många skogsägare har slutat att arbeta själva med skogen, utan anlitar entreprenörer, säger Bert-Inge Karlsson.

Det kan dock bli problem att få hjälp med skogen. Många entreprenörer har kalendern fulltecknad med jobb som bokats tidigare.

Skogsstyrelsen räknar med att den här veckan kunna ge en grov uppskattning om hur omfattande skogsskadorna på Gotland är.

– Helt klart är att Alfrida inte orsakat lika stora skador som Gudrun och Per gjorde, säger Arne Pettersson.