Roland Hoas, tidigare arbetsledare inom Region Gotlands VA-enhet, har skickat in ett medborgarförslag till regionen där han föreslår att Visby vattentorn ska få belysning på dess utsida som kan vara igång nattetid för att lysa upp tornet.

– Förslaget är inte nytt utan det gjordes för några år sedan. Då bad jag en belysningsfirma titta på vad det skulle kunna kosta att sätta upp belysning till tornet. Alla på regionen tyckte att det var en bra idé då, säger Roland Hoas.

När förslaget tagits fram hände dock inget från regionens sida. Nu har Roland Hoas därför väckt frågan till liv på nytt genom att lämna in ett medborgarförslag.

– Då måste det i alla fall tas upp och behandlas av tekniska nämnden och fullmäktige, säger han.

Det 52 meter höga vattentornet i centrala Visby är ett landmärke som syns lång väg, bland annat för dem som kommer med färjan till Gotland.

– Det är en fin byggnad och vår främsta symbol för VA-verksamheten. Jag har jobbat i många år med VA och gått och sugit på idén med vattentornet länge, säger Roland Hoas.

Belysningsförslaget handlar om att de små fönstren kan markeras med lampor och att strålkastare på marken lyser upp tornet. Enligt det förslag som tagits fram skulle kostnaden för detta kunna landa på cirka 100 000 kronor.

I dag finns belysning inuti vattentornet som bara brukar vara tänd nattetid under december månad. I toppen av tornet finns den 450 kubikmeter stora vattentanken som upprätthåller trycket i vattenledningssystemet. En spiraltrappa i tornet leder upp till toppen där den som får komma upp kan titta på den vackra utsikten genom de små fönstren.

Tror du att man skulle kunna utveckla vattentornet på fler sätt än bara med belysning, till exempel genom att öppna det för allmänheten?

– Jag tror det blir svårt. Med dagens säkerhetstänk går det snarare åt andra hållet, att sådana här anläggningar blir alltmer hemliga och måste hållas stängda för allmänheten, säger Roland Hoas.