På tisdagsmorgonen överlämnades försvarsberedningens betänkande. Gotland berörs på flera punkter, förverkligas dessa innebär det en ökning av försvarets omfattning på ön.

– Det innebär den största förstärkningen sedan 1940-talet, sa Björn von Sydow, ordföranden för försvarsberedningen, som sammanfattning av betänkandet.

LÄS MER: Förslag: Fler regementen och värnpliktiga

Gotland ska bli ett eget försvarsområde med egen ledning är känt sedan tidigare. Arméns omfattning på Gotland ska vara en förstärkt mekaniserad bataljon.

"Gotlandsgruppen utökas till att omfatta en komplett mekaniserad bataljon förstärkt med artilleri-, luftvärn-, fältarbets-, lednings- och

logistikresurser. På Gotland föreslås sammantaget att det utvecklas en allsidigt sammansatt mekaniserad enhet med luftvärn och indirekt

eld", skriver man om Gotland.

Försvarsmaktens omtvistade miljötillstånd innebär att de får skjuta indirekt eld mot Tofta skjutfält. Förslaget att artilleri eller granatkastare tillförs Gotlandsgruppen innebär med all sannolikhet att den delen av tillståndet kommer att utnyttjas.

LÄS MER: Regeringen sätter ner foten om Tofta

Försvarsberedningen tar också upp Gotland på fler punkter. Förslaget innebär följande:

* Gotland ska kunna förstärkas med förband från Marinen som kan bekämpa fientliga fartyg på långt avstånd.

* En skyttebataljon grundutbildas vid Gotlands regemente.

* Totalförsvarspliktiga som är folkbokförda på Gotland bör i första hand krigsplaceras på Gotland.

Om förslagen genomförs är långt från klart. Samtliga tidigare allianspartier lämnade försvarsberedningen i det absoluta slutskedet – detta i protest mot att Socialdemokraterna inte ville binda sig vid föreslagna nivåer för finansieringen.