Besöken är en del av regionens satsning för ett bättre företagsklimat, där tillväxt- och utvecklingsfrågor behandlas. Målet är att stärka förutsättningarna för näringslivet och göra det mer attraktivt för företag att etablera sig på ön.

På sikt har man förhoppningar om att befolkningen ska öka.

– För att nå dit måste företag, organisationer och myndigheter kroka arm och gemensamt jobba för ökad tillväxt, menar regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Entreprenören Patrik Rees ser positivt på satsningen. Han menar att besöken förbättrar relationen mellan regionen och företagen då det ökar förståelsen för varandras möjligheter och utmaningar. Med fokus på lösningar snarare än begränsningar tror Rees att man kan komma långt. Han får medhåll från regionrådet Andreas Unger (M).

– Regionen måste ha modet att säga till om något inte kommer att fungera, vilket ofta syns tidigt. Det är bättre med ett snabbt nej än ett långsamt ja – vi ska fokusera på att visa var möjligheterna finns, säger Unger.

Carl Ewald vittnar om att han i alla år som egenföretagare "känt sig som ett problem" för regionen, men menar att det är något som börjat förändras.

– På senare tid har det känts roligare och enklare att jobba mot myndigheter, vilket jag tror beror på en ömsesidig attitydförändring. Det är inte längre en "vi och dem"-mentalitet, säger Carl Ewald.

Thomas Nässén, också entreprenör, menar att utmaningar som kompetensförsörjning kräver att företag, myndigheter och regionen "måste leva i symbios".

– I slutändan blir det bättre för alla om man kan se saker ur ett större perspektiv, säger Thomas Nässén.

Eva Nypelius menar att parterna måste försöka förstå varandra: för företagare måste det gå snabbt, medan myndigheter jobbar rättssäkert vilket gör att det kan gå långsamt.

– Där måste alla anstränga sig för att vara tillmötesgående, säger hon.

Region Gotlands näringslivsstrateg Johann Malmström är nöjd med utfallet av projektet, och säger att han vill göra fler.

– Det är tillsammans vi marknadsför Gotland. Det finns bara ett vi, avslutar Eva Nypelius.