Avtalet om LNG (flytande naturgas) är tecknat med Nauticor, ett tyskt bolag som ingår i samma koncern som AGA.

– Vi räknar med att leveranserna av LNG ska vara igång när m/s Visborg sätts i trafik, säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius.

LÄS MER: Nya färjan försenas ytterligare

Tillsammans med Nauticur har Destination Gotland sökt en flexibel lösning som inte ska påverka turlistan. För att klara leveranserna bygger Nauticor ett bunkerfartyg för LNG i Sydkorea. I ett pressmeddelande, med anledning av avtalet, säger Nauticors vd Mahinde Abeynaike att det nya bunkerfartyget kommer att ha en viktig roll i den skräddarsydda lösning man tagit fram. Det nya fartyget gör det möjligt för m/s Visborg att bunkra LNG mellan fartygen i Visby nattetid.

I lösningen kan även tankbilar komma att ingå.

– Det är upp till Nauticor att leverera i någon av hamnarna och i första hand med hjälp av AGA och ansvara för på vilket sätt det sker, säger Christer Bruzelius.

Det nya avtalet för bunkring av LNG innebär ett nytt bränsle i hamnarna, och därmed krävs nya miljötillstånd.

Nauticor kommer att samarbeta med AGA. I Nynäshamn har AGA en omlastningsterminal för LNG med en kapacitet på 20 000 kubikmeter. Leveranserna av flytande naturgas kommer i dagsläget från produktionsanläggningar och terminaler i norra Europa.

AGA ansvarar för leveranserna till Viking Grace, Viking Lines stora passagerarfärjan som 2013 blev den första LNG-färjan i Östersjön. Från terminalen i Nynäshamn levereras den flytande naturgasen till AGA:s bunkerartyg Seagas, som sedan överför gasen till Viking Grace medan passagerarfärjan ligger vid Stadsgårdskajen i Stockholm.

Viking Line tecknade nyligen ett nytt sexårigt avtal med AGA. Så lång avtalsperiod har inte Destination Gotland och Nauticor.

– Det händer så mycket med logistiken för LNG. Flera nya lösningar är på gång och då vill vi inte låsa upp oss med ett längre avtal, säger Christer Bruzelius.

M/s Visborg, som sjösattes vid GSI-varvet i Kina i november 2016, är ett fartyg som kan köras både på LNG och med olja. Leveransen av fartyget har försenats. Den provtur som skulle ha genomförts under hösten flyttades först fram till januari och sedan ytterligare en gång till mitten av mars.

När det sätts in i gotlandstrafiken är fortfarande oklart.

– Vi räknar med att varvet återkommer med ny information efter provturen. Vi har lagt sommarturlistan med de fartyg vi har i dag. Om det blir aktuellt går det ändå att sätta in det nya fartyget genom att byta ut turer, säger Christer Bruzelius.