Centerpartsten Lars Thomsson riktar, i en insändare, skarp kritik mot byggnadsnämnden som han själv sitter med i. "Byggnadsnämnden har spårat ur" och "jag skäms över hur byggnadsnämndens majoritet agerar. Aldrig tidigare, oavsett politisk majoritet, har Gotland sett en byggnadsnämnd som stoppar så mycket utveckling som den här perioden", skriver han.

Han tar upp två bygglovsansökningar som inte fått bygglov. Det ena ärendet handlar om två hus i Akebäck. Enligt Lars Thomsson är det en hemvändande familj som vill bygga två hus på en "åkerplätt" som inte brukats på decennier. "Detta var de första permanenthusen som planerats i socknen på 38 år! Att hantera ett ärende på detta mycket tveksamma sätt och ge avslag på så svaga grunder skickar helt fel signaler. Här bromsas landsbygdens utveckling på riktigt, trots att alla säger sig vilja motsatsen!", skriver han.

Byggnadsnämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom (MP), menar att beslutet var korrekt.

Artikelbild

| Byggnadsnämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom (MP).

– Jag känner väl till ärendet och planerna strider mot diverse bestämmelser, dels mot översiktsplanen och dels mot riksintresset. Sen gick det inte att ordna avlopp dit, säger han.

Karl-Allan Nordblom har själv varit på plats och pratat med sökanden.

– Jag rekommenderade dem att flytta huset 75 meter till andra sidan vägen, hade de gjort det så hade de fått bygglov.

Att byggnadsnämnden skulle ha spårat ur håller han inte med om.

Artikelbild

| Politikern Lars Thomsson (C) sitter med i Byggnadsnämnden och Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens avslagsbeslut gällande bygglovet i Akebäck.

– Jag känner inte igen mig i Lars Thomssons skrivelse, det känns som ett valårsutspel. Det verkar snarare vara centern och Lars Thomsson som har spårat ur.