I slutet av maj blossade en offentlig strid inom byggnadsnämnden upp, då centerpartisten och byggnadsnämndsledamoten Lars Thomsson i en insändare menade att den rödgröna majoriteten i nämnden "spårat ur" och "helt tappat fotfästet". Han motiverade sin inställning med två exempel på ärenden där nämnden beslutat om avslag.

LÄS MER: Thomsson: "Byggnadsnämnden har spårat ur"

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) replikerade med att beteckna Thomssons skrivelse som ett valårsutspel.

Artikelbild

| Sylve Jacobsson framför beteshagen som byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom föreslog, 75 meter från Jacobssons tilltänkta plats för husen.

Det ena avslaget som Thomsson tog upp gäller Sylve Jacobsson med familj, och deras planer på att bygga två bostadshus i Akebäck.

– Jag känner väl till ärendet och planerna strider mot diverse bestämmelser, dels mot översiktsplanen och dels mot riksintresset. Sen gick det inte att ordna avlopp dit, sade Karl-Allan Nordblom.

Karl-Allan Nordblom har själv varit på plats och pratat med Sylve Jacobsson.

– Jag rekommenderade dem att flytta huset 75 meter till andra sidan vägen, hade de gjort det så hade de fått bygglov.

LÄS MER: Ordkrig i byggnadsnämnden

Sylve Jacobsson delar inte alls bilden som Karl-Allan Nordblom förmedlat.

– När han var här kom han med ett förslag, det var ju inte tal om att det var ett löfte om att vi skulle få bygga där. Sedan säger han i media att vi skulle ha fått bygga där, det är en efterhandskonstruktion i media för att rädda ansiktet. Jag blir villrådig, Ett sådant löfte hade ju om något varit godtyckligt och omdömeslöst att ge, säger Sylve Jacobsson.

Jacobsson menar vidare att det inte har förekommit någon motivering varför husen skulle byggas 75 meter bort och över på andra sidan vägen.

– Det är mark som vi redan använder som beteshage för djuren. Det har inte alls varit konkret, jag vet inte alls vad han menar om varför det skulle kunna fungera där istället för på det ställe som vi tänkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avslag motiveras med att det dels inte har presenterats någon godkänd VA-lösning, dels att den tilltänkta bebyggelsen inte gynnar en hållbar utveckling och riskerar att påverka kulturlandskapets värden negativt, då området "ligger i anslutning till riksintresset Akebäcks kyrka". Kyrkan ligger några hundra meter bort från den tilltänkta byggplatsen och där emellan finns redan flera byggnader uppförda.

Sylve Jacobsson menar att en hållbar VA-lösning går att ordna. Gällande kulturlandskapet ställer han sig starkt frågande.

– Vad är det för regler som gäller? Det är väldigt svepande ordalag om landskapsbilden och varför man inte får bygga här. Det är rent flum och godtycke.

Han påtalar vidare att det inte förekommit några invändningar i bygden mot hans husplaner.

– Vi har inte mött något annat än stöd från Akebäcksborna och hembygdsföreningen, de är glada att vi vill bygga i Akebäck för det har det inte gjorts på 38 år.

Sylve Jacobsson kliar sig i skägget och fortsätter:

– Ska det här vara som ett hembygdsmuseum eller ska det vara en levande landsbygd med pendelavstånd till Visby, frågar sig Sylve Jacobsson.